Bon antywirusowy dla podlaskich przedsiębiorców. Od dzisiaj można składać wnioski o wsparcie na dostosowanie działalności firmy

Czterdziestu pierwszych podlaskich przedsiębiorców w poniedziałek w ciągu kwadransa złożyło wnioski o wsparcie finansowe na dostosowanie swojej działalności w czasie epidemii (tzw. bon antywirusowy) w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Niektórzy zajęli kolejkę już w nocy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 100 tys. zł.

Od poniedziałku, tj. 8 czerwca przedsiębiorcy z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogli skorzystać z realnej pomocy finansowej. Bon antywirusowy to ochrona firm oraz miejsc pracy w naszym regionie. Do rozdysponowania jest prawie 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Pomoc finansowa jest o bardzo wysokim stopniu dofinansowania, bo można otrzymać aż 90 proc. refundacji poniesionych wydatków. Wsparcie finansowe, w postaci bezzwrotnych grantów, będzie mogło być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów usługowych, wytwórczych, sprzedażowych  itp., w celu ochrony pracowników i klientów.

Dla kogo bon antywirusowy

W wyniku wystąpienia pandemii wirusa SARS-CoV-2, wiele firm dotknęły poważne problemy i bariery utrudniających dalsze funkcjonowanie. Wsparcie skierowane jest do firm zatrudniających pracowników i prowadzących działalność co najmniej od 1 stycznia 2019 roku, na terenie miast i gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków lub Zabłudów, które w okresie epidemii odnotowały spadek sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o co najmniej 25 proc.

W dalszej kolejności wspierane będą firmy, u których ten spadek wyniósł co najmniej 15 lub 10 proc.

Wśród osób składających wnioski o wsparcie byli przedstawiciele różnych branż – np. turystycznej, okołostomatologicznej, gastronomicznej, usługowej.

– Występuję o bon antywirusowy, bo moja firma z branży turystycznej bardzo odczuła pandemię – mówi Wanda Łempicka właścicielka 24Holiday. – Nadal zatrudniam 18 osób, ale nie wiem, co będzie dalej. Podstawą naszej działalności są wyjazdy zagraniczne.

– Spodziewałem się dużego zainteresowania tym wsparciem finansowym wśród przedsiębiorców – mówi Marek Dźwigaj, wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. – Dlatego ogłosiliśmy komunikat, że jeśli w poniedziałek zostanie wyczerpany cały dostępny budżet funduszu grantów (z uwagi na znaczną liczbę złożonych wniosków), to o kolejności przyznawania grantów decydować będzie w pierwszej kolejności liczba zatrudnionych osób, a w dalszej kolejności wartość przychodu ze sprzedaży za rok ubiegły, w przeliczeniu na 1 etat. A dopiero w ostateczności dopiero kolejność wpływu wniosku.


Źródło: https://poranny.pl/bon-antywirusowy-dla-podlaskich-przedsiebiorcow-od-dzisiaj-mozna-skladac-wnioski-o-wsparcie-na-dostosowanie-dzialalnosci-firmy/ar/c3-15014522