„Bon antywirusowy” dla firm. Pulę zwiększono o ponad 2 miliony złotych!

O 2,1 mln zł – do kwoty 7,5 mln zł – urząd marszałkowski zwiększył pulę środków na „bon antywirusowy” dla podlaskich firm, które w czerwcu złożyły wnioski do prowadzącej ten konkurs Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

Oznacza to, że pieniądze na walkę ze skutkami gospodarczymi koronawirusa dostaną wszystkie firmy, których wnioski zostały pozytywnie ocenione – poinformowała PAP w piątek Ewa Kozłowska z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, która jest operatorem tego bonu. Łącznie pieniądze dostanie 98 firm; 33 z nich były na liście rezerwowej, teraz wiadomo, że dostaną wsparcie.

Pieniądze są przeznaczone dla firm z Białegostoku i dziewięciu ościennych gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków lub Zabłudów, które tworzą stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF). Środki pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 z części dedykowanej BOF.

Bony cieszyły się ogromnym zainteresowaniem firm. W czerwcu, po jednym dniu, wstrzymano nabór na te granty, bo złożone wnioski dwukrotnie co do wartości przekraczały pulę środków dostępną w konkursie. Od września pieniądze trafiają już do firm, przedsiębiorcy składają kolejne wnioski o płatności.

Maksymalnie jedna firma może dostać do 100 tys. zł pomocy w formie refundacji. Środki można przeznaczyć na różne cele, których efektem ma być poprawa sytuacji firmy w związku z koronawirusem. Chodzi np. o zakup środków ochrony, ale też wdrożenie nowych rozwiązań, usług, produktów, pomysłów, by pomóc firmom w funkcjonowaniu na rynku, a nawet zmienić branżę – przypomniała Ewa Kozłowska. „Od tego zależy kwota przyznanej pomocy” – dodała. Średnia kwota pomocy to ok. 76,5 tys. zł.

PFRR informowała wcześniej, że o bony mogły się starać firmy, które prowadzą działalność co najmniej od początku 2019 r., które z powodu pandemii koronawirusa odnotowały spadek sprzedaży co najmniej o 25 proc. Dopiero w drugiej kolejności miały być wspierane bonem te firmy, które miały spadek obrotów co najmniej 15 lub 10 proc.

PFRR oceniła, że wnioski o bony złożyły firmy z najróżniejszych branż, nie ma jednej dominującej.

Dwie firmy, mimo że wnioski zostały pozytywnie ocenione, zrezygnowały z grantów, gdy okazało się, że przekroczyły limit pomocy antycovidowej.


Źródło: https://superbiz.se.pl/wiadomosci/bon-antywirusowy-dla-firm-pule-zwiekszono-o-ponad-2-miliony-zlotych-aa-WGhK-1k4w-UTEy.html