Bon „antykryzysowy” dla przedsiębiorców

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego ponad 6 mln złotych trafi do przedsiębiorców z terenów należących do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli również do Gminy Łapy.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przyznawaniem bonów zajmie się Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Jej zadaniem, jako operatora, będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom funkcjonującym na terenie BOF.

Bon może zostać przeznaczony na dostosowanie działalności do odpowiedniego funkcjonowania w czasie epidemii, pieniądze będzie można też wykorzystać na zakup środków ochrony indywidualnej, maszyn i urządzeń, czy też oprogramowania.

Dla jednego przedsiębiorstwa przysługuje jeden bon.

Wartość projektu PFRR to 6,6 mln zł, z czego 6 mln to środki z RPOWP, którymi dysponuje ZIT BOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego).

Projekt będzie realizowany od czerwca 2020 roku do 31 stycznia 2022 roku.


Źródło:http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1432-bon-antykryzysowy-z-bof