Bezpłatne szkolenie o tematyce energetycznej, Białystok, PFRR
Bezpłatne szkolenie o tematyce energetycznej, Białystok, 04.10.2022r.Bezpłatne szkolenie o tematyce energetycznej
Archiwum aktualności | 16.09.2022

Bezpłatne szkolenie o tematyce energetycznej, Białystok, 04.10.2022r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie o tematyce energetycznej pt. „Zrównoważony rozwój w praktyce, czyli co i jak poprawić w firmie, by gospodarować energią bez szkody dla portfela – warsztaty i konsultacje dla przedsiębiorców”, które odbędzie się 4 października 2022 roku, w Białymstoku, w Hotelu Branicki, ul. Zamenhoffa 25.

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 16:00 (obejmuje przerwę na lunch).

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do podlaskich przedsiębiorców, którzy chcieliby w teorii i praktyce zgłębić temat efektywnego gospodarowania energią w swoich firmach, w szczególności z zakresu:

  • Oszczędzania pieniędzy i energii w praktyce (rozwiązanie techniczne i organizacyjne)
  • Optymalizacji energetycznej – czyli praktycznych przykładów rozwiązań technicznych
  • Dotacji na termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE) w nowej perspektywie unijnej (2021- 2027)
  • Pomocy publicznej w projektach z zakresu energetyki (OZE)
  • Termomodernizacji w ujęciu ustawowym i praktycznym (warunki konieczne, problemy, audyty i ich planowane zmiany, np. audyt energetyczny, remontowy, ex ante, ex post).

Szkolenie poprowadzą specjaliści w zakresie doradztwa ekologicznego i biznesowego z firmy EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. – dr Wiesław Sarosiek, pan Szymon Sulich oraz pan Marcin Kibitlewski.

Zgłoszenia

W celu wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online znajdującego się na dole strony do 30 września 2022 r.

Po weryfikacji zgłoszenia wyślemy e-mail potwierdzający udział w szkoleniu.

Konsultacje

Dla zainteresowanych w ramach wydarzenia przewiduje się BEZPŁATNE i całkowicie NIEZOBOWIĄZUJĄCE konsultacje merytoryczne w omawianych obszarach (około 1 godziny na uczestnika spotkania). Terminy i obszary spersonalizowanych konsultacji – do ustalenia, jednak maksymalnie do 18.11.2022r.      

Tematy konsultacji:

  1. Termomodernizacja „ustawowa”, a termomodernizacja głęboka – w ujęciu praktycznym.
  2. Jak oszczędzać pieniądze i energię – w praktyce (rozwiązanie techniczne i organizacyjne)
  3. Dotacje na termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE)

Program

09:00-09:15Powitanie Gości i wprowadzenie, prezentacja sieci Enterprise Europe Network
Łukasz Sakowski, Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej, Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
09:15-10:30Część I – Termomodernizacja „ustawowa”, a termomodernizacja głęboka – w ujęciu praktycznym
Prowadzący: dr Wiesław Sarosiek
– Audyt energetyczny, audyt remontowy, audyt efektywności energetycznej, audyt przedsiębiorstwa.
– Audyt ex ante i audyt ex post obliczeniowy i audyt ex post „zużyciowy” (na podstawie zużycia paliw i energii).
– Termomodernizacja – warunki konieczne, problemy (budynek istniejący, budynek ogrzewany, niezmienna kubatura ogrzewana, przedsięwzięcia powodujące dodatni efekt energetyczny (ogniwa PV i kolektory słoneczne do c.w.u. a redukcja zużycia energii).
– Zmiany w audytach energetycznych (projekt obecnie przygotowywanych zmian ustawodawczych).
10:30-10:45Przerwa kawowa
10:45-13:00Część II – Jak oszczędzać pieniądze i energię – w praktyce (rozwiązanie techniczne i organizacyjne) – okiem praktyka (wykonawcy instalacji).
Prowadzący: Szymon Sulich
– Przedstawienie obecnego stanu rynku energii w Polsce (wrzesień 2022 r.)
– Giełda energii (TGE – Towarowa Giełda Energii) i możliwości optymalizacji kosztów związanych z wykorzystaniem instrumentów pozatechnicznych w dobie kryzysu energetycznego.
– Optymalizacja energetyczna- czyli praktyczne przykłady rozwiązań technicznych (fotowoltaika, pompy ciepła, promienniki podczerwieni, etc.) u rożnego typu odbiorców: tj.:  firma/instytucje publiczne/osoby fizyczne.
13:00-13:30Przerwa – lunch
13:30-15:45Część III – „Dotacje na termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE) – nowa perspektywa unijna (2021- 2027)” Prowadzący: Marcin Kibitlewski
– Fundusze europejskie – możliwości uzyskania wsparcia.
– – Zasady podziału środków finansowych na energetykę w Polsce,
– – Omówienie dotacji w zakresie termomodernizacji i OZE (dotacje unijne na OZE),
– – Ścieżka aplikowania o wsparcie,
– – Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach,
– Pomoc publiczna w projektach z zakresu energetyki (OZE)
– – Przesłanki występowania pomocy publicznej,
– – Efekt zachęty a rozpoczęcie prac nad projektem,
– – Zasady udzielenia wsparcia z pomocy de minimis,
– – Zasady udzielenia wsparcia przy zastosowaniu pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska,
– – Kalkulator pomocy publicznej,
– – Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania na odnawialne źródła energii – jak wyliczyć poziom dofinansowania,
– Podsumowanie szkolenia
– – Omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu,
– – Wnioski uczestników szkolenia.
15:45-16:00Zakończenie spotkania, pytania i odpowiedzi.

Kontakt

Wydarzenie jest realizowane dzięki sieci Enterprise Europe Network w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.

EEN UE

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera