Bezpłatne spotkanie informacyjne w Białymstoku w zakresie wsparcia eksportu na rynki Kazachstanu i Uzbekistanu

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku działając na zlecenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Białymstoku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu:

„Gospodarcze aspekty współpracy podlaskich przedsiębiorstw z Kazachstanem i Uzbekistanem”,

które odbędzie się 1 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 1400 w siedzibie Izby Przemysłowo—Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Gośćmi spotkania będą m.in.:

  • J.E. Yerik Utembayev  Ambasador Republiki Kazachstanu RP
  • J.E. Ikrom Nazarov– Charge D’affaires Ambasady Uzbekistanu w RP

Podczas spotkania poruszane będą kwestie dotyczące rozwoju kontaktów gospodarczych między Polską a Kazachstanem i Uzbekistanem. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność w zakresie eksportu na ww. rynki.

Dla celów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 6525645 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.