Bezpłatne spotkanie informacyjne w Białymstoku w zakresie wsparcia eksportu na rynek bałkański

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku działając na zlecenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Białymstoku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu:

Bałkany szansą na współpracę międzynarodową podlaskich firm„,

które odbędzie się 18 listopada 2014r. (wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Gościem spotkania będzie m.in. Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce – Andrea Bekić.

Podczas spotkania poruszane będą kwestie dotyczące rozwoju kontaktów gospodarczych między Polską a krajami bałkańskimi. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność w zakresie eksportu na rynkach bałkańskich.

Dla celów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 6525645 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.