Bezpłatne spotkanie informacyjne w Białymstoku dotyczące Działania 1.4 POPW „Wzór na konkurencję”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym Działanie 1.4 POPW

„Wzór na konkurencję – Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe
oraz podnieść innowacyjność firmy”
,

które odbędzie się 11 sierpnia 2016r. w Białymstoku, Hotel Esperanto, ul. Legionowa 10.

Spotkania będą się odbywały się w 5 miastach Polski Wschodniej:

  • Białystok 11 sierpnia 2016 r.
  • Olsztyn 12 sierpnia 2016 r.
  • Kielce 18 sierpnia 2016 r.
  • Rzeszów 19 sierpnia 2016 r.
  • Lublin 24 sierpnia 2016 r.

Szczegóły dotyczące spotkań oraz program

Rejestracja

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.