Bezpłatne spotkanie informacyjne: „Bułgaria jako partner biznesowy podlaskich przedsiębiorców”

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Białymstoku działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportuoraz inwestycji: „Bułgaria jako partner biznesowy podlaskich przedsiębiorców” , które odbędzie się w dniu 23 września 2015r. (środa) o godz. 1200 w siedzibie Izby Przemysłowo—Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku bułgarskim.

Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na rynku bułgarskim.

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 6525645 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl

Agenda spotkania:

  • 12.00-12.10 Rejestracja uczestników, serwis kawowy
  • 12.10-12.20 Otwarcie spotkania i powitanie zaproszonych gości – Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
  • 12.20-12.40 Prezentacja Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Białymstoku działającego w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – przedstawiciel COIE UMWP
  • 12.40-13.30 Bułgaria – dobry partner do gospodarczej współpracy – Aspekty prawne – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na wybranym rynku, regulacje prawne, sposoby świadczenia usług, zawieranie umów, negocjacje – Angel Angelov – Radca Handlowy Ambasady Bułgarii w RP
  • 13.30-13.45 Sesja pytań i odpowiedzi
  • 13.45-14.30 Praktyczne aspekty współpracy z bułgarskimi partnerem – (biznesowe warunki wejścia, różnice kulturowe, zasady współpracy, perspektywiczne branże dla podlaskich przedsiębiorców) – przedstawiciel Brand Distribution Poland LTD Sp. z o.o. Sp.k.
  • 14.30-14.45 Sesja pytań i odpowiedzi
  • 14.45-15.15 Prezentacja przekrojowa rynku bułgarskiego, (główne dane i statystyki gospodarcze. Doświadczenia w kontaktach handlowych z rynkiem bułgarskim, stosowane metody płatności, ubezpieczenia eksportowe, transakcje walutowe) – Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
  • 15.15-15.30 Sesja pytań i odpowiedzi
  • 15.30-16.00 Lunc horaz rozmowy kuluarowe