Bezpłatne seminaria szkoleniowe „DEMOGRAPHY MANAGER”

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w ramach projektu:

WOMEN – Międzynarodowa Strategia przeciwko
odpływowi dobrze wykształconych kobiet z regionów peryferyjnych”

zaprasza do udziału w bezpłatnych seminariach szkoleniowych „DEMOGRAPHY MANAGER”

Seminarium skierowane jest do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli firm, osób zarządzających organizacjami, przedsiębiorców i pracodawców w woj. podlaskim,
 • kadry menedżerskiej, w szczególności do kierowników i pracowników działów personalnych, kadr i rozwoju, podlaskich przedsiębiorstw i instytucji,
 • osób mających wpływ na kształtowanie polityki personalnej w organizacjach,
 • do przedstawicieli władz lokalnych, samorządowców i polityków, którzy zainteresowani są przeciwdziałaniem niekorzystnym tendencjom demograficznym w regionie,
 • przedstawicieli podlaskich organizacji non profit działających w obszarach związanych m.in. z problematyką kobiet na rynku pracy, przedsiębiorczością, doradztwem kariery, demografią itp.
 • oraz wszystkich, którzy z racji na pełnione funkcje zawodowe i społeczne i/lub obowiązki służbowe są związani z polityką społeczną, rynkiem pracy, rozwojem regionu oraz mają wpływ na politykę personalną i strategię zatrudnienia w swoich organizacjach.

Zakres tematyczny seminarium:

 • sytuacja demograficzna w województwie podlaskim na tle trendów europejskich i światowych,
 • sytuacja kobiet w regionie – możliwości i potrzeby kobiet, edukacja, rynek pracy, przedsiębiorczość, migracje,
 • polityka personalna firm w aspekcie procesów demograficznych,
 • budowanie marki i wizerunku pracodawcy przyjaznego kobietom,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu CSR.

Terminy seminariów:

Zaplanowano realizację trzech seminariów w następujących terminach:

 • 25-27 marca 2014 r.
 • 16-17 kwietnia 2014 r.
 • 8-9 maja 2014 r.

Zgłoszenie na wybrany termin seminarium można przesyłać emailem na adres: grygorczuk@pfrr.pl lub faksem pod nr 85 742 00 44 lub pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu: 15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8.

Liczba miejsc na seminariach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia na pierwszą edycję seminarium „Demography Manager” przyjmowane są do 21 marca 2014 r.

Dla uczestniczek/-ów seminariów – jako kontynuację udziału w projekcie – zaplanowano doradztwo w formie indywidualnych konsultacji z Demography Coach’em, dotyczące zagadnień związanych z poprawą jakości i efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności planowania i wdrażania w firmach/organizacjach rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie odpływowi dobrze wykształconych młodych kobiet z woj. podlaskiego.

Szczegółowe informacje o seminariach, doradztwie oraz dokumentacja projektowa są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie www.women.pfrr.pl

Biuro Projektu:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Dział Projektów
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok

Osoba do kontaktu w sprawie seminariów:

Beata Grygorczuk
Demography Coach
tel: 85 653 72 04
e-mail: grygorczuk@pfrr.pl

Pliki do pobrania:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu dla Europy Środkowej.