Bezpłatna misja gospodarcza do Niemiec, 26-30.06.2023 r. - PFRR
Bezpłatna misja gospodarcza do Niemiec
Archiwum aktualności | 24.05.2023

Bezpłatna misja gospodarcza do Niemiec, 26-30.06.2023 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w zagranicznej misji gospodarczej w Niemczech, która odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2023r.

Misja gospodarcza skierowana jest do przedsiębiorców z branży metalowej, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy.

Cel

Celem misji zagranicznej jest:

  • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynku niemieckim,
  • prezentacja walorów gospodarczych województwa podlaskiego jako dobrego miejsca do inwestowania i wymiany handlowej,
  • wsparcie podlaskich przedsiębiorców w nawiązaniu i rozwijaniu relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Dofinansowanie wyjazdu

Wsparcie obejmuje:

  • koszt przelotu do/z miejsca docelowego misji,
  • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
  • koszty ubezpieczenia,
  • koszty organizacji seminarium biznesowego oraz spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi zgodnie z programem misji,
  • koszty organizacji wizyt studyjnych zgodnie z programem misji,
  • koszt lunchu, kolacji biznesowej zgodnie z programem misji,
  • koszt lokalnych transferów (transportu lokalnego) w miejscu docelowym – zgodnie z programem misji.

Udział w zagranicznej misji gospodarczej jest objęty pomocą de minimis.

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 8

Rozpoczęcie rekrutacji – 19 maja 2023 r., godz. 8:00.

Zakończenie rekrutacji – 29 maja 2023 r., godz. 23:59.59.

Bezpłatna misja gospodarcza do Niemiec zaproszenie

Warunki zgłoszenia

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie investinpodlaskie.pl.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://investinpodlaskie.pl/rekrutacja-na-udzial-w-misji-gospodarczej-w-niemczech/

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do udziału w bezpłatnej misji gospodarczej do Niemiec.

Kontakt

Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada:

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

Wyjazd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

FEPR-RP-PD-UEEFRR_PL

Zobacz pozostałe artykuły