Audyt innowacyjności przedsiębiorstw - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Audyt innowacyjności przedsiębiorstw
Archiwum aktualności | 11.03.2021

Audyt innowacyjności przedsiębiorstw

Audyt innowacyjności przedsiębiorstw

Ocena poziomu innowacyjności w małej i średniej firmie

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza firmy sektora MŚP z woj. podlaskiego do bezpłatnego skorzystania z narzędzia IMP³rove, pozwalającego ocenić poziom innowacyjności w przedsiębiorstwie na tle konkurentów w Europie.

Audyt innowacyjności metodą IMP³rove polega na przeprowadzeniu badania procesów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w oparciu o zestandaryzowany kwestionariusz, którego kształt był latami współtworzony i udoskonalany przez międzynarodowe grono specjalistów z zakresu stymulowania i oceny innowacyjności z Europejskiej Akademii Zarządzania Innowacjami i amerykańskiej firmy konsultingowej AT Kearney.

W ramach audytu analizowane są następujące obszary zarządzania innowacją:

 • strategia innowacji,
 • organizacja i kultura innowacji,
 • zarządzanie cyklem życia innowacji,
 • czynniki innowacji w zakresie zasobów ludzkich i wiedzy,
 • finanse.

Po przeprowadzeniu audytu, bez ujawniania informacji o firmie innym użytkownikom, dokonujemy benchmarkingowej analizy sytuacji firmy poprzez porównanie jej wyników ze średnimi oraz najlepszymi wynikami uzyskanymi przez wybrane przez firmę grupy odniesienia (np. firmy o podobnej do niej wielkości, z tego samego kraju, czy z tej samej branży). Audytowana firma otrzymuje szczegółowy raport końcowy z przeprowadzonej analizy, który pozwala zidentyfikować obszary wymagające usprawnienia oraz wskazuje, jakie procesy należy zoptymalizować by przyspieszyć rozwój firmy, zapewnić jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.

Realizacja usługi

I etap

Ocena porównawcza

W oparciu o uzyskane informacje za pomocą specjalnie przygotowanego narzędzia generowany jest poufny raport, którego wyniki dają możliwość porównania się z około 6000 konkurencyjnymi przedsiębiorstwami z danej branży z Europy i ze świata. Raporty wskazują słabe i mocne strony poziomu zarządzania innowacjami w firmie.

II etap

Doradztwo

Na podstawie raportu ekspert dokonuje obiektywnej analizy stanu faktycznego przedsiębiorstwa, przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań usprawniających zarządzanie innowacjami
w przedsiębiorstwie i opracowuje plan działania w oparciu o te rozwiązania.

III etap

Informacja zwrotna

Ekspert oraz firma udzielają wzajemnej informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. Ponadto, po dziewięciu miesiącach od zakończenia realizacji usługi doradczej, badana firma dokona oceny zmiany swojego zarządzania innowacjami.

Korzyści

 • identyfikacja słabych i mocnych stron oraz analiza sposobu zarządzania innowacjami w firmie,
 • poznanie poziomu konkurencyjności firmy na tle innych,
 • zrozumienie istotności wpływu zarządzania innowacjami na wyniki biznesowe firmy,
 • uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności zarządzania innowacjami,
 • otrzymanie planu działania w celu poprawy zdolności zarządzania innowacjami pozwalającego zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • możliwość wykorzystania raportu IMP³rove podczas ubiegania się o dofinansowanie. IMP3rove jest zalecanym przez Komisję Europejską sposobem weryfikacji poziomu innowacyjności firmy przy ubieganiu się o wsparcie z działania SME Instrument programu Horyzont 2020.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako jedyna organizacja w województwie podlaskim posiada licencję do przeprowadzania analizy IMP³rove.

Kontakt

Anna Wrzesińska
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl
kom: +48 604 079 373

Łukasz Sakowski
e-mail: sakowski@pfrr.pl
kom: +48 696 302 706

Krystyna Biełach
e-mail: bielach@pfrr.pl
kom: +48 604 079 514

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera