Aplikuj z nami o dotacje z Unii Europejskiej

Interesuje cię współpraca międzynarodowa z nowymi kontrahentami?

Chcesz wyjechać na targi zagraniczne?

Szukasz nowych klientów bądź dystrybutorów?

Nie wiesz czy dotacje z Unii Europejskiej są jeszcze dostępne?

28 stycznia został ogłoszony konkurs „Internacjonalizacja MŚP”, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dofinansowanie do 800 tys. PLN można uzyskać m.in. na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

Wkład własny wynosi minimum 15%.

Również 28 stycznia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił dokumentację konkursową do poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, w ramach którego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw mogą uzyskać dofinansowanie do udziału w imprezach targowych jako wystawcy. Dofinansowanie w wysokości maksymalne 100 tys. PLN można uzyskać przede wszystkim  na: realizację działań promocyjnych dotyczących:

  • udziału w krajowych i zagranicznych targach/wystawach;
  • wizyt studyjnych oraz misji zagranicznych;
  • organizacji zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych;
  • udziału w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym.

Wkład własny zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od lat pomaga rozwijać się podlaskim firmom, a dzięki swojemu międzynarodowemu doświadczeniu wspiera je w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.

Zadzwoń i umów się na spotkanie

kom: 504 125 332

Sylwia
Gleń

kom: 504 125 332
kom: 662 493 287

Magdalena Maksimowicz

kom: 662 493 287
kom: 604 079 514

Krystyna
Biełach

kom: 604 079 514
kom: 662 493 513

Kamil
Pendowski

kom: 662 493 513