Ankieta konsultacyjna dotycząca środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł

Do 16 stycznia 2019r. dostępna jest ankieta konsultacyjna dotycząca  podatków i unii celnej. Celem tych konsultacji jest zebranie opinii przedsiębiorstw, osób fizycznych i innych zainteresowanych stron na temat formalności związanych z przemieszczaniem towarów przez granice UE.

Ankieta jest częścią badania prowadzonego przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej, które ma posłużyć przedstawieniu argumentów przemawiających za nową inicjatywą mającą na celu stworzenie zintegrowanego i spójnego elektronicznego środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł.

System „jednego okienka” to system, który umożliwia stronom uczestniczącym w handlu i transporcie składanie znormalizowanych informacji i dokumentów w jednym punkcie początkowym. Ma to na celu spełnienie wszystkich wymogów regulacyjnych związanych z przywozem, wywozem i tranzytem. Więcej informacji na temat inicjatywy dotyczącej jednego okienka można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej ceł pod tym linkiem.

Dokładniej rzecz ujmując, konsultacje dotyczą głównie procesów związanych z wymogami regulacyjnymi organów celnych i innych organów (np. w dziedzinie zdrowia, rolnictwa, środowiska, rybołówstwa itp.), które muszą być spełnione przy odprawie towarów przekraczających granice UE. Ankieta zawiera kilka pytań dotyczących opinii respondentów na temat aktualnej sytuacji, priorytetów i oczekiwań dotyczących zmian w przyszłości, jak również pytań na temat profilu respondenta.

Po zamknięciu konsultacji ich wyniki zostaną wykorzystane w pracach przygotowawczych na rzecz potencjalnej przyszłej inicjatywy dotyczącej środowiska jednego okienka UE w dziedzinie ceł. Należy zauważyć, że każda inicjatywa będzie podlegała zatwierdzeniu przez nową Komisję. Streszczenie odpowiedzi uzyskanych w ramach konsultacji zostanie opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji po zakończeniu konsultacji.

Zachęcamy zainteresowane strony do podzielenia się z nami zarówno informacjami o charakterze jakościowym (opinie, oceny, sugestie), jak i informacjami o charakterze ilościowym (liczby, dane statystyczne).

Udział w konsultacjach

Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba ok. 30 minut. Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE.

Udzielenie odpowiedzi na niektóre z pytań wymaga wiedzy eksperckiej, dlatego nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania. Na końcu kwestionariusza można załączyć dodatkowy dokument lub dokument wyjaśniający Państwa stanowisko.

Skan wypełnionego kwestionariusza należy przesłać na adres orzechowska@pfrr.pl


Opracowała: Alicja Orzechowska; e-mail: orzechowska@pfrr.pl