Ankieta dla przedsiębiorców dotycząca „Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wychodząc naprzeciw deklaracjom przedsiębiorców uruchamia cykl działań sprzyjających pozyskaniu najbardziej aktualnych informacji o problemach i potrzebach przedsiębiorców związanych z efektywnymi działaniami promującymi nasze województwo i działające na jego obszarze firmy.

Celem przeprowadzenia ankiety jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie obsługi inwestora i internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym wskazanie pożądanych instrumentów wsparcia, aby w przyszłości współpraca firm i samorządów była możliwie efektywna i przynosiła wszystkim wymierne korzyści.

Wypełniając ankietę mogą się Państwo wypowiedzieć na temat lokalnej sytuacji oraz wpłynąć na działania, które będą podejmowane w najbliższej przyszłości, dlatego zachęcamy do odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety i zapewniamy, że wszystkie udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe. Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do opracowania dokumentu „Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego”.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 26 maja 2017r.

https://konferencje.wrotapodlasia.pl/index.php/479386/lang-pl

Koordynatorem procesu tworzenia Strategii jest Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora / Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Kontakt: