Andrzej Parafiniuk: Wszystkie pieniądze rozdzielimy do września

Program grantowy „Granty na badania i rozwój” – rusza druga edycja. Od 3 czerwca można składać wnioski. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie na prace badawczo – rozwojowe. Każdy, kto dysponuje patentem czy licencją na rozwój firmy, produktu oraz usługi może liczyć na dofinansowanie. Kwota do rozdysponowania to niemal 9 mln zł. Program cieszy się zainteresowaniem, co widać po już zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

Rusza nowy program grantowy dla przedsiębiorców. Od 3 czerwca zainteresowani będą mogli składać wnioski. Czy już widać zainteresowanie programem?

Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (na zdjęciu): Reguły gry ustanowiliśmy takie, żeby ułatwiały życie przedsiębiorcom. Już teraz został upubliczniony regulamin i zasady projektu. W związku z tym mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogli już rozpocząć do niego przygotowania. Pamiętajmy, że w całej procedurze najważniejsze są dwie rzeczy.

Po pierwsze, trzeba mieć pomysł i plan, co się chce zrobić. Druga rzecz to złożyć wniosek. Potem jest już tylko ocena. Jeżeli wiemy, co chcemy zrobić, to jeszcze przed złożeniem wniosku możemy uruchomić całą procedurę wyboru tego, kto nam wykona prace badawczo – rozwojowe, kto dostarczy patenty, licencje czy inne rozwiązania, które zmienią naszą firmę, jej produkty bądź usługi.

Zapytania ofertowe do takich właśnie prac są umieszczane na naszej stronie internetowej. W ciągu kilku dni pojawiło się ich 40, więc już widać bardzo duży ruch. To pokazuje, że autorskie rozwiązanie, jakie zaproponowaliśmy dla tego programu jest bardzo przyjazne rynkowi i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Przedsiębiorców cieszy dostępność funduszy unijnych, ale z drugiej strony mówią oni o biurokracji, skomplikowanych procedurach…

– Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego trzy lata temu podjął decyzje pozwalającą nam w sposób autorski przygotować system grantowy. Stąd atutem naszego programu jest to, że droga uzyskania dofinansowania jest bardzo prosta. Fakt, że dotyczy to małych grantów, ale jednak w ubiegłej edycji to było ponad 10 mln, w tej – prawie 9 mln, więc w sumie nie są to tak małe pieniądze.

W ocenie projektu nie ma dowolności, po drugie są konkretne rodzaje wydatków czy prac, które mogą być sfinansowane z dotacji. Dzięki temu przedsiębiorcy mają ułatwione życie, stąd takie zainteresowanie tym programem grantowym. Jeżeli więc ktoś będzie chciał skorzystać z naszej wiedzy i w przyszłości powierzyć nam kolejne programy grantowe, to jesteśmy za tym, by tak to właśnie funkcjonowało.

Rzeczywiście przez te lata mówiąc każdorazowo o konieczności uproszczenia procedur jeszcze bardziej je komplikowano. Mówię o nas wszystkich, biorących udział we wdrażaniu funduszy. Jednym z powodów może być to, że narzuciliśmy sobie wszyscy bardzo specyficzne i wielostronne reguły kontroli. To oznacza, że każdy kontroluje każdego. A jeśli każdy jest kontrolowany, usiłuje zabezpieczyć się na wszelkie możliwe sposoby i przez to tworzy się taki stan, w którym wszystko jest bardzo skomplikowane. A na końcu ten, którego dotyczy wsparcie musi się w tym wszystkim umieć jakoś poruszać. Stąd niestety taka opinia o funduszach, że są bardzo zbiurokratyzowane. Wielu przedsiębiorców mówi też, że są bardzo ryzykowne. Bo przez tę komplikację potem się zderzają z tym, że trzeba się wywiązać z warunków, które gdzieś tam były zapisane drobnym drukiem, w setnym dokumencie.

Kolejną wartością naszego programu grantowego jest zasada, że dodatkowe punkty mogą dostać ci, którzy nigdy nie korzystali z funduszy unijnych. Dla mikro i małych przedsiębiorców wydają się one często zupełnie niedostępne, choćby z wymienionych wyżej powodów. Oni nie mają ani zasobów własnych, ani zdolności finansowych żeby skorzystać z zewnętrznych ekspertów. Program grantowy to produkt, który sprawia, że przestają bać się funduszy i wspomaga firmę w rozwoju.

W czym jeszcze fundacja może pomóc firmom?

– Oferujemy możliwie szeroką pomoc w rozwoju przedsiębiorstw. Można to rozłożyć na trzy obszary. Pierwszy to udział we wdrażaniu funduszy unijnych. Wiąże się on z drugim obszarem, czyli udzielaniem wsparcia finansowego, ale nie tylko w formie bezzwrotnej dotacji. W ofercie mamy także pożyczki, poręczenia kredytów w bankach i poręczenia wadialne, inwestycje kapitałowe. Trzeci obszar to element doradczo – informacyjny. Pomagamy firmom podlaskim, i w tym się zaczęliśmy ostatnio specjalizować, wychodzić na rynki zewnętrzne.

Nasza regionalna gospodarka, jak pokazują różnego rodzaju statystyki i badania, zależna jest niemalże wprost od eksportu przedsiębiorców. Wobec tego należy zrobić wszystko, by ułatwić im wychodzenie na rynki zewnętrzne. Raz, że wyszukujemy rynki, dwa, że poznajemy, jak te rynki funkcjonują, mówimy przedsiębiorcom, na co uważać. Trzeba pamiętać, że każdy rynek ma swoją specyfikę. Nie trzeba daleko szukać. Na przykład Skandynawowie są diametralnie inni, jeśli chodzi o etykę biznesu, myślenie, postępowanie. Brak wiedzy na ten temat może już wystarczyć, by nie nawiązać współpracy.

Czy tylko wspomniany program grantowy jest tak nieskomplikowany? Czy inne wasze narzędzia również?

– Pozostałe też są proste. Wnioski liczą kilka stron. W każdym musimy widzieć rozsądny plan rozwoju i to tak naprawdę wystarczy.
Oczywiście muszą być utrzymane pewne warunki, bo jeżeli na przykład pożyczamy pieniądze, to musimy jakoś zabezpieczyć ich zwrot. Sama wiara, że plan się powiedzie to trochę mało. Staramy się jednak być bardzo elastyczni.

To już druga edycja programu grantowego. Spodziewa się pan, że w tym rozdaniu może paść rekord?

– Zakładamy, że wszystkie środki rozdysponujemy do września. Ale już na ten moment widzimy na podstawie zamieszczonych zapytań ofertowych, że mogą się one bardzo szybko skończyć. Będzie to sygnał do urzędu marszałkowskiego, że może warto przesunąć fundusze z innych źródeł, gdzie pieniądze nie są wykorzystane, na granty dla przedsiębiorstw. Dzięki tylko temu małemu programowi, który robiliśmy w poprzedniej edycji, czyli dzięki tym 10 mln, pomogliśmy całemu regionowi osiągnąć wiele wskaźników, do których zobowiązaliśmy się wobec UE w całym programie operacyjnym, wartym przecież kilka miliardów. Chociażby we wnioskach patentowych, czy zastrzeżeniach wartości intelektualnej.


Źródło: https://ddb24.pl/artykul/andrzej-parafiniuk-wszystkie/669655