Analizy, Diagnozy, Ocena, Działania Pilotowe i procesy nauczania przy wspólnych programach innowacyjnych (INNODEAL)

lipiec 2006 – czerwiec 2009
ang.: Analysis, Diagnosis, Evaluation, Pilot Action and Learning processes for Joint Innovation Programmes ”INNO-DEAL”

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 2 450 825,00 EUR, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości około 2 148 000,00 EUR

OPIS PROJEKTU I CEL

Celem projektu INNO-DEAL jest tworzenie sprzyjających warunków promujących wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk związanych z istniejącymi programami promującymi innowacyjność i wspierającymi rozwój MŚP ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw start-up i spin-off.

Identyfikacja i analiza wspólnych działań dotyczących wspierania innowacji, rozwoju wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy menedżerami programów regionalnych, stanowić będzie pomost do trwałej współpracy i wdrażania projektów o znaczeniu ponadregionalnym powiązanych z innowacyjnością.

EFEKTY

Efekty będą znane po zakończeniu realizacji projektu.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

 1. Finanziaria Laziale di Sviluppo SPA (FILAS)
 2. Mediterranee Technologies (MT) (France)
 3. ViennaScience and Technology Fund (WWTF), Austria
 4. North East Regional Development Agency (ADRNORDEST) (Romania)
 5. Kouvola Region Federation of Municipalities (KRFM) (Finland)
 6. Central Bohemia Regional Development Agency (RRA) (Czech Republic)
 7. Advantage West Midlands (AWM) (United Kingdom)
 8. LithuaniaInnovation Centre (LIC) (Lithuania)
 9. Podlaska Regional Development Foundation (PRDF) (Poland)
 10. Municipalityof Ljubljana (MLJ) (Slovenia)
 11. Navarra Region – The Industry and Technology, Employment and Commerce Department of the Government of Navarre (NARE) (Spain)
 12. StuttgartRegion Economic Development Corporation (WRS GmbH) (Germany)