Analiza wymogów formalnych i prawnych wprowadzenia produktu/usługi na rynek zagraniczny

Analiza wymogów formalnych i prawnych wprowadzenia produktu i/lub usługi na rynek zagraniczny to indywidualnie zaprojektowana usługa doradcza, której głównym celem jest bezpieczne (zgodne z wymogami) i efektywne wprowadzenie produktu/ usługi na nowy rynek zagraniczny z zachowaniem wszelkich procedur, obostrzeń i obowiązków wynikających z przepisów prawa międzynarodowego i lokalnego, spoczywających na przedsiębiorcy. Usługa opiera się na analizie produktu (grup produktów) lub usług, z jakimi przedsiębiorstwo planuje wejść na wybrany rynek zagraniczny. Zarówno specyfika produktu, jak i konkretny rynek determinują zakres działań, jakie będzie musiała podjąć firma. Analizie podlegać będzie również sytuacja w zakresie wymogów prawnych, certyfikacyjnych, celnych, itp. wskazanego kraju jako rynku docelowego.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego uwzględniając zapotrzebowanie i korzystając ze swojego doświadczenia wspólnie z klientem określa zakres obowiązywania usługi.

Usługa obejmuje:

  • analizę wymagań jakie ma spełnić produkt/usługa: analiza wymagań handlowych, analiza norm dla surowców oraz gotowych produktów, informacje dotyczące wymagań danego rynku w zakresie przechowywania i transportu produktu, itp.,
  • analizę wymagań jakie ma spełniać opakowanie (jeśli dotyczy): analiza wymagań w zakresie tekstów marketingowych i klauzul prawnych; analiza wymogów w zakresie tego, jakie informacje są obowiązkowe a jakie dowolne; jakiej czcionki należy używać na opakowaniach; jakie klauzule i informacje są zabronione na opakowaniach; jakie normy obowiązują w zakresie wprowadzania opakowań i produktu jeśli chodzi o recykling; jakie certyfikaty są wymagane a jakie dobrowolne na danym rynku – certyfikaty jakości, normy, dyrektywy, standardy jakości, itd.,
  • analizę wymogów i przepisów prawnych obowiązujących dla danych produktów lub usług na danym rynku,
  • obrót towarów/usług na rynku wspólnym UE,
  • odprawa celna przy eksporcie/imporcie towarów poza UE – dokumenty niezbędne do zgłoszenia celnego przy eksporcie towarów.

Kontakt