Analiza wymogów formalnych i prawnych wprowadzenia produktu/usługi na rynek zagraniczny

Analiza wymogów formalnych i prawnych wprowadzenia produktu i/lub usługi na rynek zagraniczny to indywidualnie zaprojektowana usługa doradcza, której głównym celem jest bezpieczne (zgodne z wymogami) i efektywne wprowadzenie produktu/ usługi na nowy rynek zagraniczny z zachowaniem wszelkich procedur, obostrzeń i obowiązków wynikających z przepisów prawa międzynarodowego i lokalnego, spoczywających na przedsiębiorcy. Usługa opiera się na analizie produktu (grup produktów) lub usług, z jakimi przedsiębiorstwo planuje wejść na wybrany rynek zagraniczny. Zarówno specyfika produktu, jak i konkretny rynek determinują zakres działań, jakie będzie musiała podjąć firma. Analizie podlegać będzie również sytuacja w zakresie wymogów prawnych, certyfikacyjnych, celnych, itp. wskazanego kraju jako rynku docelowego.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego uwzględniając zapotrzebowanie i korzystając ze swojego doświadczenia wspólnie z klientem określa zakres obowiązywania usługi.

Usługa obejmuje:

 • analizę wymagań jakie ma spełnić produkt/usługa: analiza wymagań handlowych, analiza norm dla surowców oraz gotowych produktów, informacje dotyczące wymagań danego rynku w zakresie przechowywania i transportu produktu, itp.,
 • analizę wymagań jakie ma spełniać opakowanie (jeśli dotyczy): analiza wymagań w zakresie tekstów marketingowych i klauzul prawnych; analiza wymogów w zakresie tego, jakie informacje są obowiązkowe a jakie dowolne; jakiej czcionki należy używać na opakowaniach; jakie klauzule i informacje są zabronione na opakowaniach; jakie normy obowiązują w zakresie wprowadzania opakowań i produktu jeśli chodzi o recykling; jakie certyfikaty są wymagane a jakie dobrowolne na danym rynku – certyfikaty jakości, normy, dyrektywy, standardy jakości, itd.,
 • analizę wymogów i przepisów prawnych obowiązujących dla danych produktów lub usług na danym rynku,
 • obrót towarów/usług na rynku wspólnym UE,
 • odprawa celna przy eksporcie/imporcie towarów poza UE – dokumenty niezbędne do zgłoszenia celnego przy eksporcie towarów.

Skorzystaj z dotacji

Skorzystaj z atrakcyjnych warunków dofinansowania (dla MŚP z woj. podlaskiego):

 • Konkurs trwa do końca 2019 roku.
 • Ogólna pula środków w konkursie to aż 8 mln zł.
 • Wysokość dofinansowania usług wynosi 85% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 75% dla firm średnich.
 • Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie nawet na dwie specjalistyczne usługi doradcze.
 • Więcej informacji można znaleźć tutaj
 • Katalog usług prorozwojowych

Kontakt