Analiza potencjału rynku docelowego

Wskazanie najbardziej korzystnego rynku zagranicznego dla przedsiębiorstwa, z punktu widzenia wprowadzenia jego produktu/usługi, jest jednym z kluczowych składników sukcesu w nawiązywaniu zagranicznych relacji handlowych. Przedmiotem usługi jest zebranie i analiza informacji na temat rynku zagranicznego i przedstawienie ich w taki sposób, aby władze firmy mogły podjąć właściwe decyzje strategiczne i operacyjne.

Rozszerzenie działalności poza granice kraju wiąże się ze wzrostem przychodów ze sprzedaży lub oszczędności wynikających ze współpracy z podwykonawcami mogącymi taniej wytwarzać produkty lub świadczyć tańsze usługi. Dodatkowo, występuje dywersyfikacja rynków zbytu, a to z punktu widzenia przedsiębiorstwa daje większe możliwości rozwoju w oparciu o bardziej stabilną siatkę zamówień/powiązań gospodarczych.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wykonując rzetelną i profesjonalną analizę, porówna rynki i ułatwi dokonanie wyboru najbardziej korzystnego  rynku zagranicznego.

Usługa obejmuje:

  •  porównanie atrakcyjności potencjalnych rynków zagranicznych i wskazanie przez PFRR rynku docelowego oraz jego późniejsza analiza,
  •  analizę potencjału wybranego na podstawie analizy rynku zagranicznego.

Kontakt