Analiza potencjału rynku docelowego

Wskazanie najbardziej korzystnego rynku zagranicznego dla przedsiębiorstwa, z punktu widzenia wprowadzenia jego produktu/usługi, jest jednym z kluczowych składników sukcesu w nawiązywaniu zagranicznych relacji handlowych. Przedmiotem usługi jest zebranie i analiza informacji na temat rynku zagranicznego i przedstawienie ich w taki sposób, aby władze firmy mogły podjąć właściwe decyzje strategiczne i operacyjne.

Rozszerzenie działalności poza granice kraju wiąże się ze wzrostem przychodów ze sprzedaży lub oszczędności wynikających ze współpracy z podwykonawcami mogącymi taniej wytwarzać produkty lub świadczyć tańsze usługi. Dodatkowo, występuje dywersyfikacja rynków zbytu, a to z punktu widzenia przedsiębiorstwa daje większe możliwości rozwoju w oparciu o bardziej stabilną siatkę zamówień/powiązań gospodarczych.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wykonując rzetelną i profesjonalną analizę, porówna rynki i ułatwi dokonanie wyboru najbardziej korzystnego  rynku zagranicznego.

Usługa obejmuje:

 •  porównanie atrakcyjności potencjalnych rynków zagranicznych i wskazanie przez PFRR rynku docelowego oraz jego późniejsza analiza,
 •  analizę potencjału wybranego na podstawie analizy rynku zagranicznego.

Skorzystaj z dotacji

Skorzystaj z atrakcyjnych warunków dofinansowania (dla MŚP z woj. podlaskiego):

 • Konkurs trwa do końca 2019 roku.
 • Ogólna pula środków w konkursie to aż 8 mln zł.
 • Wysokość dofinansowania usług wynosi 85% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 75% dla firm średnich.
 • Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie nawet na dwie specjalistyczne usługi doradcze.
 • Więcej informacji można znaleźć tutaj
 • Katalog usług prorozwojowych

Kontakt

 • Magdalena Maksimowicz

  Magdalena Maksimowicz

  kom: 662 493 287

 • Magda Kochanowska

  Magdalena Kochanowska

  kom: 668 620 065

 • Anna Wrzesińska

  Anna Wrzesińska

  kom: 604 079 373