Aktualności

Poręczenia-należytego-wykonania-umowy

Formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przedsiębiorca, który wygrał przetarg, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, musi ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy (NWU). Celem zabezpieczenia NWU  jest potwierdzenie wiarygodności wykonawcy. Gwarantuje ono zamawiającemu, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jego roszczenia zostaną zaspokojone. Dodatkowo jeżeli zlecenie obejmuje również okres gwarancyjny  także na pokrycie roszczeń

Więcej »
usługi internacjonalizacji

Możliwości sfinansowania ekspansji Twojej firmy na rynki zagraniczne

Interesuje cię współpraca międzynarodowa z nowymi kontrahentami? Szukasz nowych klientów bądź dystrybutorów? Rok 2019 to nowe możliwości sfinansowania: Wyjazdów na targi zagraniczne i krajowe, Pozyskania nowych klientów, Wprowadzenia na nowe rynki swoich produktów  usług, Wyjazdów na misje gospodarcze. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od lat pomaga rozwijać się podlaskim firmom, a

Więcej »