Aktualności

zabezpieczymy Twoje wadium

Przedsiębiorco – zabezpieczymy Twoje wadium

Przed nami rozpoczęcie sezonu przetargowego. Podlaski Fundusz Poręczeniowy (spółka zależna PFRR) ma propozycję dla firm, które startują w przetargach organizowanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Fundusz oferuje zabezpieczenia wadium w postaci poręczenia do wysokości 500’000 PLN. Taka forma wadium nie uszczupli Twojej zdolności kredytowej.   Przedsiębiorco nie blokuj gotówki – skorzystaj

Więcej »
Programy europejskie czekają na wnioski przedsiębiorców

Programy europejskie czekają na wnioski przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje,  że do 11 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w konkursie „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską, w szczególności: Horyzont Europa, Kreatywna Europa, LIFE oraz w

Więcej »
Nowe możliwości dla przedsiębiorców – plany PARP na 2022 rok

Nowe możliwości dla przedsiębiorców – plany PARP na 2022 rok

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawiła działania na obecny rok. Kontynuowane zostaną konkursy i inicjatywy, które sprawdziły się w ubiegłych latach. Instytucja zapowiedziała również kilkanaście nowych szkoleń w ramach Akademii PARP. – Ubiegły rok był pełen ciekawych projektów. Dostaliśmy wiele informacji zwrotnych, że nasze inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy

Więcej »
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 r.

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 r.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2020 roku w 14 regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem, przy czym największy w regionie łódzkim – o 4,2%, a najmniejszy w regionie mazowieckim regionalnym – o 0,1%. Natomiast w pozostałych 3 regionach odnotowano spadek. Udziały

Więcej »
Wodór pod strzechy

Wodór pod strzechy

Pierwszy krok w kierunku popularyzacji technologii wodorowych w rolnictwie za nami. W dniu 9 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły odbyło się spotkanie w zakresie promocji i edukacji w obszarze technologii wodorowych.

Więcej »
Poręczamy pożyczki udzielane przez ARP

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zabezpiecza pożyczki oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

9 lipca br. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Podlaskim Funduszem Poręczeniowy Sp. z o.o.  (spółką zależną Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego) na mocy której, przedsiębiorcy z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego uzyskali możliwość łatwiejszego dostępu do pożyczek oferowanych przez Agencję. Te firmy, którym brakuje zabezpieczenia, aby otrzymać finansowanie

Więcej »
Pierwszy cyber-fizyczny showroom technologii z zakresu IoT Smart City w Polsce

Przemysł przyszłości coraz bliżej a to dzięki krajowemu hubowi specjalizacyjnemu w zakresie IoT/ Smart City

Konsorcjum zrzeszające podmioty z całej Polski w skład, którego wchodzi również Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zainaugurowało otwarcie pierwszego cyber-fizycznego showroom technologii z zakresu IoT/Smart City. To doskonała okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i sektora MŚP, by zapoznać się z

Więcej »