Akademia aktywizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Białorusi

W dniach 3 – 6 czerwca 2018r. Białystok odwiedza delegacja z Białorusi w skład której wchodzą pracownicy białoruskiego centrum coworkingowego Inkubatora Przedsiębiorczości MAP ZAO z miejscowości Kołodziszcza na Białorusi.

Podczas pobytu delegacja spotyka się z przedsiębiorcami działającymi w branży odzieżowej, oraz odwiedza Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju. Wizyta w CPIR pokaże przedstawicielom białoruskiej delegacji, w jaki sposób funkcjonuje jeden z najprężniej rozwijających się i najważniejszych klastrów na Podlasiu, który wspiera CPIR, czyli Klaster Obróbki Metali. Będzie to okazja aby goście z Białorusi zapoznali się z ideą klastra i zobaczyli możliwości jakie mają firmy zrzeszone w jeden duży organizm gospodarczy. Natomiast wizyty w firmach działających w ramach Podlaskiego Klastra Bielizny pozwolą przyjrzeć się bliżej specyfice działalności w tej branży i przybliżą aspekty funkcjonowania firmy na rynku polskim.

Celem wizyty jest również nawiązanie kontaktów z polskimi przedsiębiorcami, wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania w branży krawieckiej/włókienniczej/rękodzielniczej.

Projekt współpracy międzynarodowej

Wizyta ta jest jednym z elementów projektu, który Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje razem z Białoruską Fundacją Zrównoważonego Rozwoju „Innowacje dla regionów” oraz białoruskim Inkubatorem Przedsiębiorczości MAP ZAO z Kołodziszcz. Celem całego projektu jest stworzenie centrum coworkingowego w inkubatorze MAP ZAO, wyposażenie go i dostosowanie strefy coworkingowej do nauki zawodu  m.in. stworzenie pracowni krawieckiej oraz przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w wyniku których pracownicy nabędą umiejętności w dziedzinie krawiectwa i otworzą własną działalność gospodarczą.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i ma na celu wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości na wiejskich terenach Białorusi.