800 000,00 dotacji na rozwój Twojej firmy. To już ostatni konkurs. - PFRR
800 000 zł dotacji na rozwój Twojej firmy. To już ostatni konkurs. Skontaktuj się z nami.
Archiwum aktualności | 03.08.2021

800 000 zł dotacji na rozwój Twojej firmy. To już ostatni konkurs. Skontaktuj się z nami.

Aktualizacja: PARP opublikowała listę ocenionych projektów w ramach konkursu z Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.

Wnioski wszystkich klientów Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zostały rekomendowane do wsparcia.

Nadal mamy 100% skuteczności w pozyskiwaniu finansowania na wejście na rynki zagraniczne.

Lista rekomendowanych projektów POPW.1.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  ogłosiła właśnie konkurs z Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, w ramach którego możesz:

 • Pozyskać do 800 000,00 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego;
 • Otrzymać do 85% pokrycia kosztów kwalifikowalnych projektu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie

 • udział w targach międzynarodowych i misjach gospodarczych;
 • opracowanie materiałów marketingowych, katalogów, strony internetowej oraz kampanii promocyjnych;
 • pozyskanie klientów na rynkach zagranicznych i otwarcie kanałów dystrybucji;
 • zakup środków trwałych;
 • zakup oprogramowania;
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji eksportowej i certyfikacji;
 • usługi doradcze, w tym szkolenia i badania marketingowe.

O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

„1.2 Internacjonalizacja MŚP” to kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP, mające na celu  wsparcie przedsiębiorcy zainteresowanego wejściem na rynki zagraniczne.

Terminy

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 7 kwietnia 2021 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 27 maja 2021r.

 Co ważne – to już ostatni konkurs w ramach działania 1.2, więc nie zwlekaj i skontaktuj się z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, aby odpowiednio wcześniej się do niego przygotować:

Krystyna Biełach

kom: 604 079 514

bielach@pfrr.pl

Krystyna Biełach

Karolina Oblacewicz

kom: 602 291 177

oblacewicz@pfrr.pl

Karolina Oblacewicz

Anna Wrzesińska

kom: 604 079 373

wrzesinska@pfrr.pl

Anna Wrzesińska

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera