6 mln zł dla przedsiębiorców. Od poniedziałku można składać wnioski

To pieniądze na to, by firmy mogły dostosować swoją działalność do nowych warunków. Warunków w czasie epidemii.

Od 8 czerwca przedsiębiorcy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe na dostosowania swojej działalności w czasie epidemii. Do rozdysponowania jest prawie 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). W środę (03.06) marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowę z operatorem programu, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (PFRR).

Firmy z Białegostoku i gmin ościennych mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 100 tys. zł na dostosowanie przedsiębiorstwa do funkcjonowania w czasie pandemii koronawirusa. ?Bon antywirusowy?, bo tak go nazywamy, to ochrona firm oraz miejsc pracy w naszym regionie – przekonuje Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Wsparcie finansowe, w postaci bezzwrotnych grantów, będzie mogło być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów usługowych, wytwórczych, sprzedażowych itp., w celu ochrony pracowników i klientów.

Oprócz tego na różnicowanie lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi. Firmy m.in. będą mogły wdrożyć lub rozwinąć system pracy zdalnej, wprowadzić wydzielone strefy bezpieczeństwa, stanowiska pracy wyposażyć w specjalne przegrody, środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki), płyny odkażające, urządzenia bezdotykowe.

Będą mogły także rozwinąć nowe kanały sprzedaży i dystrybucji, a dotychczasową tradycyjną obsługę zamienić na e-obsługę. Firmy, które mają ograniczoną możliwość funkcjonowania w dotychczasowy sposób, a które zauważyły okazje rynkowe, będące wynikiem zmian popytowych, zerwania łańcuchów kooperacyjnych, otwierania nowych rynków, mogą się przebranżowić i wprowadzić do oferty nowe produkty lub usługi.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środków ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków.

Do rozdysponowania jest prawie 6 mln zł.

Wsparcie skierowane jest do firm zatrudniających pracowników i prowadzących działalność co najmniej od 1 stycznia 2019 roku, na terenie miast i gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków lub Zabłudów, które w okresie epidemii odnotowały spadek sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o co najmniej 25 proc.

W dalszej kolejności wspierane będą firmy, u których ten spadek wyniósł co najmniej 15 lub 10 proc.


Źródło:https://bia24.pl/kategorie/wiadomoci/6-mln-z%C5%82-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w.-od-poniedzia%C5%82ku-mo%C5%BCna-sk%C5%82ada%C4%87-wnioski.html