6 mln coraz bliżej. Na pomoc przedsiębiorcom

Wiadomo już, kto zajmie się rozdzielaniem pieniędzy z BOF, które mają trafić do przedsiębiorców. Te pieniądze mają być sposobem na zmniejszenie skutków zamrożenia gospodarki.

Prawie 6 mln zł z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego trafi do przedsiębiorców.

Przyznawaniem bonów z funduszy unijnych dla przedsiębiorców z BOF zajmie się Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa na posiedzeniu 27 maja. PFRR zgłosiła się, jako jedyna, na konkurs, w ramach podziałania 1.4.2 RPOWP, na wyłonienie operatora projektu grantowego. Zgodnie z procedurami, wybór operatora musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Stowarzyszenia BOF. Wtedy Zarząd Województwa Podlaskiego będzie mógł zawrzeć umowę o dofinansowanie z fundacją.

Wartość projektu PFRR to 6,6 mln zł, z czego 6 mln to środki z RPOWP, którymi dysponuje ZIT BOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego). Projekt będzie realizowany od czerwca 2020 roku do 31 stycznia 2022 roku. Zadaniem PFRR, jako operatora, będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom funkcjonującym na terenie BOF, czyli w gminach: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów.

Wsparcie, w postaci bonu „antywirusowego”, będą mogły uzyskać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Bon może zostać przeznaczony na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii (reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych), na:

  • reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów,
  • dywersyfikację lub zmianę profilu działalności,
  • wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać jeden grant.


Źródło:https://bia24.pl/kategorie/wiadomoci/6-mln-coraz-bli%C5%BCej.-na-pomoc-przedsi%C4%99biorcom.html