6 milionów złotych z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostanie przeznaczonych na pomoc białostockim przedsiębiorcom. Od 8 czerwca

Wnioski można składać już od najbliższego poniedziałku, 8 czerwca. To oznacza, że program znacznie przyspieszył. Wcześniej informowano, że o bony antywirusowe można się będzie starać dopiero tydzień później. To potężna pomoc – nawet 100 tys. zł dofinansowania. Pieniądze pochodzą z Białostockiego Obszaru Funkcjonalego. Do rozdzielenia jest 6 milionów złotych.

Prezes zarządu stowarzyszenia BOF Tadeusz Truskolaski wraz z członkami zarządu Adamem Tomankiem – burmistrzem gminy Zabłudów i Krzysztofem Marcinowiczem – wójtem gminy Juchnowiec Kościelny) zatwierdzili 28 maja dofinansowanie projektu grantowego pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Pomoc kierowana do firm pochodzi ze środków unijnych, które są w dyspozycji BOF.

Operatorem grantów zostanie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która opracowała strategię udostępniania grantów i wygrała konkurs ogłoszony przez zarząd województwa podlaskiego. Dziś (03.06) marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali z PFRR umowę. To otwiera drogę do rozpoczęcia programu.

– Jakiś czas temu zaapelowałem do prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który jest prezesem Stowarzyszenia BOF o wykorzystywanie wolnych środków, które ma do dyspozycji Białostocki Obszar Funkcjonalny. Cieszę się, że do naszych przedsiębiorców, w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, trafi wsparcie finansowe. Jest ono bardzo potrzebne, by zniwelować negatywne skutki ekonomiczne firm – mówił Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Decyzja zarządu stowarzyszenia BOF zamyka całą procedurę wyboru projektów. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 tys. zł.

– Koncepcja grantu została opracowana przez stowarzyszenie BOF i teraz, za zgodą wszystkich członków stowarzyszenia, przekazujemy na pomoc przedsiębiorcom małych firm 6 milionów złotych – powiedział Tadeusz Truskolaski.

W sumie wartość projektu PFRR to 6,6 mln zł, z czego 6 mln to środki z RPOWP, którymi dysponuje ZIT BOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego). Projekt będzie realizowany od czerwca 2020 roku do 31 stycznia 2022 roku. Zadaniem PFRR, jako operatora, będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom funkcjonującym na terenie BOF, czyli w gminach: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów.

Wsparcie, w postaci bonu antywirusowego, będą mogły uzyskać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Bon może zostać przeznaczony na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii (reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych), na:

  • reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów,
  • dywersyfikację lub zmianę profilu działalności,
  • wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać jeden grant.

Granty mogą uzyskać przedsiębiorcy z BOF. Ważna jest kolejność składanych wniosków, gdyż granty spełniające kryteria określone przez operatora będą finansowane do wyczerpania puli.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać jeden grant.


Źródło: https://wspolczesna.pl/6-milionow-zlotych-z-bialostockiego-obszaru-funkcjonalnego-zostanie-przeznaczonych-na-pomoc-bialostockim-przedsiebiorcom-od-8/ar/c1-14996889