3 czerwca 2020r. start projektu „Bon antywirusowy”

W dniu 3 czerwca 2020r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zawarta została umowa pomiędzy PFRR a Województwem Podlaskim, na  realizację projektu „Bon antywirusowy” z Działania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: „Bon antywirusowy” – projekt grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

To kolejny projekt grantowy PFRR, ale pierwszy w zakresie udzielania wsparcia na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zawarcie umowy oznacza jednocześnie start projektu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do składania wniosków o granty.

Strona projektu: https://bonantywirusowy.pl/