10 mln zł trafiło w 2017 r. do firm z Funduszu Pożyczkowego

Prawie całą dostępną kwotę – ok. 10 mln zł – rozdysponował w 2017 r. Fundusz Pożyczkowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku – poinformował Fundusz. Udzielono 71 pożyczek.

Duże zainteresowanie firm

– Zainteresowanie podlaskich mikro-, małych i średnich firm pożyczkami na rozwój jest większe niż środki, jakimi dysponuje na ten cel Fundusz Pożyczkowy – poinformowała dyrektor tego Funduszu Agnieszka Kurajew.

Ponieważ firmy spłacają pożyczki na bieżąco, także na bieżąco inne firmy mogą się starać o te pieniądze. Fundusz Pożyczkowy ocenia, że w 2018 r. wsparcie w formie pożyczek dostanie podobna liczba firm, co w 2017 r.

– Zapotrzebowanie ze strony małych i średnich przedsiębiorstw było znacznie wyższe – ograniczeniem są dostępne fundusze – poinformowała Agnieszka Kurajew. Dodała, że firmy mają duże potrzeby związane z finansowaniem inwestycji, a sięgają po pożyczki, bo dotacje są „bardzo ograniczone”.

Firmy pożyczały pieniądze na zakup maszyn czy nieruchomości

Firmy pożyczały pieniądze, aby zainwestować w zakup maszyn i urządzeń, nieruchomości, nowe miejsca pracy. W większości z pożyczek korzystają firmy usługowe, np. budowlane, kamieniarskie czy związane z sektorem medycznym – poinformowała Kurajew.

Pieniądze na te pożyczki pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego poprzedniej edycji z lat 2007-2013. Fundusz zarządza kwotą 25 mln zł z tego programu. Zaangażowanie kapitałowe przekroczyło 98 proc. – oznacza to, że środki ze spłat już udzielonych pożyczek są na bieżąco udostępniane przedsiębiorcom w formie pożyczek na kolejne cele związane z działalnością gospodarczą – poinformowała Kurajew.

Pożyczki są dla mikro-, małych i średnich firm z województwa podlaskiego. Można dostać 500 tys. zł na 5 lat (prowizja od 1 do 5 proc. uzależniona od okresu kredytowania, pół roku karencji w spłacie). Z danych Funduszu Pożyczkowego wynika, że najchętniej sięgają po te pieniądze firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność.

Powstały nowe miejsca pracy

Powstało wiele miejsc pracy, firmy pozyskały nowe rynki zbytu, rozszerzyły zakres oferowanych usług i unowocześniły ofertę. Pożyczki za 0 proc. cieszyły się ogromną popularnością – środki w dyspozycji funduszu są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorców – dodała Kurajew.

Od połowy stycznia 2018 r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dysponuje również kwotą 14,6 mln zł na tzw. pożyczki termomodernizacyjneTo pieniądze z UE z obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Można dostać 1 mln zł (oprocentowanie od 0,28 do 0,56 proc. w skali roku, pożyczka udzielona na 10 lat, nie trzeba wkładu własnego, bez prowizji).

Pieniądze można dostać na różne inwestycje, których celem jest poprawa efektywności energetycznej firmy, np. modernizację budynków, ocieplenia, wymianę stolarki, oświetlenia, inwestycje w odnawialne źródła energii, przebudowy systemów grzewczych czy instalacji odzyskiwania energii.

Źródło: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152273