100 tysięcy złotych dla przedsiębiorcy. Wnioski można składać od poniedziałku.

8 czerwca 2020 roku, o godzinie 8 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie tzw. bonu antywirusowego. Wnioski będą przyjmowane w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ul. Spółdzielczej 8, w Białymstoku (lok.404, na III piętrze).

PFRR została wyłoniona jako operator projektu grantowego na udzielanie pomocy przedsiębiorcom z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Fundacja ma do dyspozycji, w ramach tego projektu, 6,6 mln zł, z czego 6 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, którymi dysponuje ZIT BOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego).

Zadaniem PFRR, jako operatora, będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom funkcjonującym na terenie BOF, czyli w gminach: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów.

Wsparcie, w postaci bonu „antywirusowego”, będą mogły uzyskać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Bon może zostać przeznaczony na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii (reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych), na:

  • reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów,
  • dywersyfikację lub zmianę profilu działalności,
  • wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków.

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać jeden grant.

Szczegóły na temat wsparcia na stronie projektu bon antywirusowy


Źródło: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/100-tysiecy-dla-przedsiebiorcy-wnioski-mozna-skladac-od-poniedzialku.html